زیباترین طبیعت ‌های وحشی دنیا را بشناسید.

زیباترین طبیعت ‌های وحشی دنیا را بشناسید.

زیباترین طبیعت ‌های وحشی دنیا را بشناسید. زیباترین طبیعت ‌های وحشی دنیا را بشناسید. [harim_tele] بازدید از جاذبه‌های طبیعی یکی از برنامه‌های اصلی سفر است. بسیاری از ماجراجویان در سفرهای خود از مقاصد دیدنی با بکرترین طبیعت‌های وحشی دیدن می‌کنند؛ اگر شما هم از طرفداران طبیعت وحشی هستید، آشنایی با این جاذبه‌ها خالی از لطف […]

Read More...

شفق قطبی و مکان هایی جادویی برای مشاهده آن

شفق قطبی و مکان هایی جادویی برای مشاهده آن

شفق قطبی و مکان هایی جادویی برای مشاهده آن شفق قطبی و مکان هایی جادویی برای مشاهده آن [harim_tele] شفق قطبی یکی از پدیده‌های جوی کره زمین است. به عبارتی، نور‌های زیبای رنگارنگی هستند که به طور طبیعی در آسمان دیده می‌شوند. شفق قطبی یا نور‌های شمالی، در فضای بالایی جو زمین، در ارتفاع ۶۰ […]

Read More...