راهروی ممنوعه کاخ ورسای از نگاه نزدیک

گردشی در راهروی ممنوعه کاخ ورسای

راهروی ممنوعه کاخ ورسای از نگاه نزدیک راهروی ممنوعه کاخ ورسای از نگاه نزدیک  [harim_tele] برای شنیدن داستان عجیب راه‌پله‌ی مخفی در قصر ورسیل فرانسه در زمان پادشاه لویس پانزدهم همراه ما باشید. این مقاله تجربیات سفر فردی به نام Mich Cardin است که فرانسه رفته و از قصر ورسای بازدید کرده است: «قصر ورسیل » […]

Read More...