دوربین عکاسی طبیعت گردی | نوردهی صحیح دوربین دیجیتال

دوربین عکاسی طبیعت گردی نوردهی صحیح دوربین دیجیتال گردش بانک photography in nature (5)

دوربین عکاسی طبیعت گردی | نوردهی صحیح دوربین دیجیتال (مقدمه) :

یکی از هنرهایی که مخصوصاً در سال های اخیر با گسترش روزافزون لوازم و وسایلی دیجیتالی روزبه روز پیشرفت بیشتری داشته است ،هنر عکاسی با دوربین دیجیتال است،درواقع عکاسی همواره با علم و پیشرفت آن رابطه مستقیم داشته است.

دوربین های عکاسی و سایر ادوات به کاررفته در این هنر با توجه به روز شدن آن ها می تواند بر کیفیت عالی محصول ایجادشده مؤثر باشد.
اگر شما عکاس باشید و از علم و راهکارهای به کار رفته در تجهیزات این هنر سررشته کافی نداشته باشید، نمی توانید به بهترین و عالی ترین نتیجه دست یابید.
پس آشنایی با فناوری های جدید در این حرفه روزبه روز بیشتر حس می شود و این امر از زمانی فزونی یافته است که دوربین و ها و کار عکاسی با دوربین دیجیتال مورد هجمه های فنّاوری و مشتقات آن قرار گرفت.

برای اینکه دوربین دیجیتال را بشناسیم ، ما در این متن تلاش بر این داریم که از مجموعه ترفندهای دوربین دیجیتال شما را با مسائل اساسی و اولیه این هنر و ابزارهای هنری دیجیتال مؤثر در این حرفه بیشتر آشنا کنیم.
اکنون تلاش می کنیم که همه موارد موردنیاز را از ابتدا برای شما بازگو کنیم تا هیچ شک و شبه ای برای شما به وجود نیاید و حرف ناگفته ای در این زمینه باقی نگذاریم.
اصول عکاسی به این صورت است که وقتی دکمه مربوط به ثبت دوربین را فشارمی دهید عکس شما به وسیله نوری که از طریق محیط به دوربین انتقال می یابد ضبط می گردد.

در عکاسی با دوربین دیجیتال حس گرهایی وجود دارد که مخصوص این امر تعبیه شده اند و به دریافت نور از محیط اطراف حساس می باشند.
برای داشتن یک عکس خوب و مناسب نیاز است که میزان درستی از نور به دوربین شما برسد.
اگر این میزان از حد نرمال و استاندارد آن کمتر باشد باعث می گردد که عکس های شما تیره شود و یا به اصطلاح رایج میان عکاسان UNDER-exposed گردد.

برعکس این موضوع نیز کاملاً صادق است یعنی بیشتر از حد مجاز باشد که در این هنگام عکس شما over-exposed خواهد شد و یا به نوعی بسیار روشن و بیش ازحد شفاف می گردد.
پس مقدار نور کافی باید به سنسورهای دوربین برسد.
برای رسیدن این میزان استاندارد 3 فاکتور مؤثر خواهد بود:

– عامل اول دیافراگرام دوربین است

– عامل دوم سرعت شاتر است

– و عامل سوم و آخر ایزو می باشد.

اکنون می خواهیم هرکدام از عوامل عکاسی با دوربین دیجیتال را تک به تک شرح دهیم .

راهکارهای عکاسی

راهنمای ترفندهای عکاسی

عکاسی دیجیتال

دوربین عکاسی طبیعت گردی | نوردهی صحیح دوربین دیجیتال

در ابتدا از دیافراگم شروع در ترفندهای دوربین دیجیتال شروع می نماییم.
به دیافراگم روزنه نیز گفته می شود دیافراگم را با حرفf نمایش می دهند دیافراگم در دوربین ها این اجازه را صادر می کند که چه اندازه نور وارد عدسی دوربین گردد و میزان این نور را تنظیم می نماید.

اگر دیافراگرام را بازنمایید مقدار نور بیشتری وارد می شود وقتی دیافراگرام را بازتر می کنید عدد متعلق به f عدد کوچک تری را نشان خواهد داد.
برعکس این اتفاق زمانی رخ می دهد که دیافراگم بسته تر باشد در این مواقع شما نور را کمتر کرده ایدو عدد f را بزرگ تر.

دوربین عکاسی طبیعت گردی | نوردهی صحیح دوربین دیجیتال:

دومین عاملیکه ذکر کردیم شاتر بود.

درواقع سرعت شاتر، سرعت شاتر درواقع نمایانگر میزان بازماندن عدسی دوربین شماست و همین امر باعث میزان تغییر در میزان نور ورودی خواهد شد.
پس برای ایجاد هرگونه تغییری در عکاسی با دوربین دیجیتال نیاز است که هردوی این عوامل در ترفندهای دوربین دیجیتال دخالت داده شوند و به طور هم زمان تغییراتی در آن ها اعمال گردد.

برای اینکه دوربین دیجیتال را بشناسیم بدانید که شما با زیاد کردن سرعت در شاتر دوربین خود باعث می شوید که مدت زمانی که نور به شاتر شما می رسد زیادتر شود و شاتر شما نیز به همان نسبت مدت بیشتری را باز باشد، در عکاسی با دوربین دیجیتال زمانی که این اتفاق برای شما رخ دهد،مجبورید که درآن واحد دیافراگم دوربین خود را بازتر نمایید تا این دو را به تعادل برسانید و هر دو عامل در کنار هم تغییر کرده و میزان نور عکس شما را تنظیم نمایند.

پس بار دیگر مروری بر سرعت شاتر و دیافراگم خواهیم داشت،این دو عامل باهم دیگر به طور کامل هماهنگ هستند و ارتباط نزدیکی دارند به گونه ای اگر شما یکی از این دو عامل را تغییر دادید مجبورید برای هماهنگی میزان نور عکاسی خود عامل دیگر را نیز تغییر دهید تا به توازن برسند.
متغیر سوم که بر میزان نور در عکس های شما دستی دارد ایزو یاiso خواهد بود.

دوربین عکاسی طبیعت گردی | نوردهی صحیح دوربین دیجیتال:

این عامل میزان حساس بودن حسگر دوربین شما به نور را نمایش خواهد داد و کارکرد آن بدین صورت است که با کاهش این عدد میزان حساسیت کمتر و با افزایش آن میزان حساسیت بیشتر خواهد شد پس میزان کم وزیاد شدن آن با میزان نوردهی ارتباط مستقیم خواهد داشت.

باید این موضوع را در ترفندهای دوربین دیجیتال بدانید که به خاطر داشته باشید که باکم شدن میزان حساسیت حسگر عکس شما به سمت تیره شدن خواهد رفت و برعکس آن نیز صادق خواهد بود.

برای اینکه دوربین دیجیتال را بشناسیم به این نکته بسیار دقت نمایید که تا جایی که می شود میزان نور وارده به دوربین را با سرعت شاتر و دیافراگم تنظیم کنید و اگر راه دیگری نبود و این دو تأثیری زیادی بر روشنایی عکس نداشت از ایزو بهره ببرید، چرا که افزودن مقدار ایزو به همان میزان از زیبایی و کیفیت عکس شما کم می کند چراکه باعث ایجاد نویزهایی در آن می گردد.
این موضوع حتی با پیشرفت علم و جدیدتر شدن روزبه روز دوربین ها نیز به طور کامل حل نشده و همچنان دیده می شود.

دوربین عکاسی طبیعت گردی | نوردهی صحیح دوربین دیجیتال:

در داخل هر دوربین برای اینکه نور واردشده را اندازه گیری کنند یک نورسنج تعبیه کرده اند که نوری را که از محیط اطراف منعکس می شود تخمین می زند تا شما به وسیله آن بتوانید عوامل بالا را کم یا زیاد کنید و یا به صورت خودکار خودشان تنظیم شده کیفیت عکس را بالاتر ببرند.
به این مسئله در ترفندهای دوربین دیجیتال دقت کنید که نورسنج استفاده شده در دوربین با این پیش فرض کار می کند که منظره ای که در پیش دارد دارای همه تنالیته ها است و باید بتواند تمامی آن ها را به تصویر بکشد طوری که خدشه ای به هیچ یک وارد نگردد.
همین امر باعث می شود که اشکالاتی چون over-exposedو یا under exposed اتفاق بیفتد ، درواقع همین خطای سهوی در نورسنج و تشخیص اشتباه در سطح نور پخشش شده و یکسانی آن در همه جا.

دوربین عکاسی طبیعت گردی | نوردهی صحیح دوربین دیجیتال

صحنه های تیره

راه های عکاسی دیجیتال

دوربین عکاسی طبیعت گردی | نوردهی صحیح دوربین دیجیتال

از نکات ترفندهای دوربین دیجیتال در بالا توضیح دادیم که در دوربین ها قسمتی بانام نورسنج قرارگرفته است که وظیفه اصلی آن بر اساس متوسط تن رنگ هایی است که از انعکاس نور در محیط دریافت می کند. برای اینکه دوربین دیجیتال را بشناسیم و بر همین اساس اگر فضایی که در آن عکاسی می کنید فضای تاریکی باشد و میزان نور موجود در محیط کمتر باشد، نورسنج به اشتباه خواهد افتاد و نقاط روشن تر را به عنوان متوسط شناسایی می کند و باعث می شود که عکس شما بیشتر از میزان لازم نور دریافت کرده و دچار over exposed گردد.

صحنه های پر از تن های میانی

دوربین عکاسی طبیعت گردی نوردهی صحیح دوربین دیجیتال گردش بانک photography in nature (4)

دوربین عکاسی طبیعت گردی نوردهی صحیح دوربین دیجیتال گردش بانک photography in nature (4)

برای اینکه دوربین دیجیتال را بشناسیم بدانید که همیشه تعادل داشتن بهترین چیز خواهد بود،برای نورسنج دوربین شما نیز این اصل استوار است یعنی اگر شما از محیطی عکاسی کنید که قیمت ها روشن ،تیره و متوسط آن در یک میزان باشند این امر باعث می شود انعکاس تقریباً یکسانی داشته باشند و نورسنج اشتباه کمتری از خود نشان داده و عکس شما دچار خطای خاصی نگردد.

صحنه های روشن

دوربین عکاسی طبیعت گردی نوردهی صحیح دوربین دیجیتال گردش بانک photography in nature (2)

دوربین عکاسی طبیعت گردی نوردهی صحیح دوربین دیجیتال گردش بانک photography in nature (2)

اگر به خاطر داشته باشید درصحنه هایی که تیره بود نورسنج با مشکل مواجه می شد همین اتفاق در جهت عکس آن برای محیط هایی با تن های تاریک تر رخ می دهد.

نورسنج دوربین شما تاریکی های موجود درصحنه و انعکاس آن را به عنوان متوسط انعکاس در نظر می گیرد و این امر سبب می گردد که نقاطی که نور بیشتر و تن های رنگی روشن تری دارند اندکی تیره تر شوند، مثال عینی این اتفاق را در عکس هایی مشاهده خواهد کرد که از طبیعت پوشیده شده از برف می گیرید در این هنگام متوسط رنگ های موجود رنگ هایی با تم روشن است از این رو نورسنج آن ها را میانگین گرفته.

این امر سبب می گردد قیمت هایی که برف دارد در عکس کمی تیره و حتی متمایل به رنگ خاکستری ظاهر گردد.
به بیان ساده تر باید بگوییم نورسنج بنا را در این می گذارد که هم رنگ سفید هم رنگ سیاه و هم رنگ های بین این ها درصحنه حاضر هستند و زمانی که نسبت های این رنگ ها اندکی با شدت بیشتری جابه جا شوند باعث بروز خطا در کار آن می گردد.

دوربین عکاسی طبیعت گردی | نوردهی صحیح دوربین دیجیتال

چگونه هیستوگرام را بخوانیم

دوربین عکاسی طبیعت گردی نوردهی صحیح دوربین دیجیتال گردش بانک photography in nature (6)

دوربین عکاسی طبیعت گردی نوردهی صحیح دوربین دیجیتال گردش بانک photography in nature (6)

برای اینکه دوربین دیجیتال را بشناسیم بدانید که در دوربین های دیجیتال امکانی فراهم آمده است که با انتخاب آن شما می توانید نمودار هیستوگرام عکس موردنظر خود را مشاهده کنید.
این امکان که عموماً با انتخاب دکمه info امکان پذیر است به شما این امکان را خواهد داد که میزان پراکندگی نورها و رنگ های موجود در تصویر را ببنیدو آن ها را با توجه به علاقه خودتنظیم کنید ،یعنی کم یا زیاد نمایید.

از ترفندهای دوربین دیجیتال بدانید که برای آنالیز بهتر این موضوع ابتدا به تفسیر محورهای این نمودار خواهیم پرداخت به طور عمومی شما در محور افقی نمودار میزان روشنایی هر پیکسل را مشاهده خواهید نمود و که اگر آن را به سمت چپ هدایت شود میزان تیرگی محض و اگر به سمت راست کشیده شود میزان روشنایی محض را می توانید تنظیم نمایید.
حال به محور عمودی می پردازیم این محور تعداد پیکسل هایی را که دارای هرکدام از این نورها هستند را نشان خواهد داد.

Under-exposed یا نوردهی کمتر از مناسب

دوربین عکاسی طبیعت گردی نوردهی صحیح دوربین دیجیتال گردش بانک photography in nature (3)

دوربین عکاسی طبیعت گردی نوردهی صحیح دوربین دیجیتال گردش بانک photography in nature (3)

در مجموعه نکات ترفندهای دوربین دیجیتال بیایید بار دیگر به توضیح این پدیده بپردازیم.
اگر سرعت شاتر شما زیادتر از حد معمول باشد ، یا دیافراگم دوربین بسته باشد و یا هردو این عوامل سبب می شود که نوردهی تصویر شما کمتر از استاندارد شود تا ثیر این موضوع بر نمودار هیستوگرام را اگر بخواهیم بررسی کنیم خواهیم دید که نمودار به سمت چپ حرکت کرده که باعث به وجود آمدن پدیده ای بانام clipping می گردد.

در تعریف این پدیده می توان گفت هنگامی که شما اقدام به چاپ عکس می نمایید اگر clipping رخ داده باشد عکس های ما شما دارای اشکالاتی خواهد بود چون تیره تر شدن بخش هایی از تصویر که از نور کمتری برخوردار بوده اند و یا حتی محو شدن برخی جزئیات تصویر که در قسمت سایه عکس وجود داشته است.

دوربین عکاسی طبیعت گردی | نوردهی صحیح دوربین دیجیتال

نوردهی مناسب

نور پردازی عکاسی

دوربین عکاسی طبیعت گردی | نوردهی صحیح دوربین دیجیتال

برای اینکه دوربین دیجیتال را بشناسیم بدانید که این یک وضعیت پایدار برای نمودار هیستوگرام شما خواهد بود به گونه ای که درصحنه های روشن نمودار به شکل زنگوله و در قسمت چپ دیده خواهد شد و درصحنه های تیره تر عکس این نمودار زنگوله ای به سمت راست رفته و در آنجا قرار خواهد گرفت.
باید به خاطر داشته باشید که هنگامی که در روشنایی روزبه عکاسی می پردازید طوری نوردهی عکس های خود را تنظیم کنید که هیستوگرام تا آخرین حد به سمت راست حرکت نماید البته به این مسئله نیز دقت کنید که بااحتیاط این کار را انجام دهید چرا که یک بی احتیاطی ممکن است عکس شمارا با پدیده CLIPPING مواجه کند.

Over_exposed یا نوردهی بیش ازحد

برای اینکه دوربین دیجیتال را بشناسیم بدانید که اگر نور از صحنه بیش ازحد مجاز به حسگر نوری دوربین شما منعکس شود این پدیده رخ خواهد داد. در ترفندهای دوربین دیجیتال بدانید که اگر در این هنگام به نمودار هیستگرام عکس نگاه کنید حتماً متوجه می شوید که این نمودار به سمت راست حرکت کرده است.
در این زمان اگر اقدام به چاپ این عکس نمایید قسمت های از عکس شما که نور بیشتری داشته است در چاپ نهایی کاملاً به سمت رنگ سفید میل خواهد کرد و مشخصات عکس شما نابود می شود.

حالت های نورسنجی :نورسنجی منطقه ای یا multi-zone metering

این خصوصیت در هر دوربینی با توجه به این که از چه مارکی باشد بانام های مختلفی شناسایی می شود ازMatrix تا evaluativej و یا حتی pattern meteringولی باید بدانید که همگی این ها تنها تفاوت در اسامی است و کارایی همه آن ها یکسان خواهد بود.

وقتی دوربین شما در حالت multi zone قرارمی گیرد تصویر روبه رو به بخش های متفاوتی تقسیم بندی می نماید که با نور سنجی خاصی برای هر بخش دقت و میزان دقیق نور هر قسمت را تعیین کند این خصوصیت به طور عمومی هنگام آماده سازی برای کار دوربین فعال خواهد بود.
نتیجه نهایی کار برای نوردهی یک تصویر زمانی حاصل می گردد که نوردهی تمامی صحنه ها توسط دوربین آنالیز و بررسی شود.

نورسنجی مرکزی و یا centre-weighted metering

یکی از زمان هایی که این مدل نورسنجی کارایی بیشتر دارد زمانی خواهد بود که سوژه اصلی در مرکز کار شماست ،زیرا اساس کار این سبک نوردهی در ابتدا مانند multi-zone است ولی هنگام جمع بندی آن تمرکز آن بر بخش میانی عکس خواهد بود تمرکزی در حدود 60 %.
یکی از معایبی که نورسنجی مرکزی دارد این است که اگر قسمت هایی از تصویر بسیار روشن و یا حتی بسیار تیره باشد ،به شدت بر کار تأثیر می گذارد و یا به نوعی نورسنجی ما را فریب خواهد داد اما بازهم در این مورد کار تصحیح برای شما آسان تر خواهد بود و بهتر می توانید به بهبود کار کمک نمایید.

نوردهی نقطه ای یا spot metering

دوربین عکاسی طبیعت گردی نوردهی صحیح دوربین دیجیتال گردش بانک photography in nature (1)

دوربین عکاسی طبیعت گردی نوردهی صحیح دوربین دیجیتال گردش بانک photography in nature (1)

اگر شما یک عکاس حرفه ای هستید و یا از توانایی عکاسی خود به طور کامل مطمئن هستید این نوع نوردهی مناسب ترین برای شما خواهد بود چون به شما امکان این را می دهد که مکان موردنظر خود را که احساس می کنید بهترین نقطه از دیدگاه نوردهی درصحنه پیش روست، انتخاب نمایید تا دوربین کار نورسنجی را بر اساس همان ناحیه ادامه دهد پس این امر نیازمند درست ترین انتخاب است و درس ترین نیازمند تمرین و ممارست.

البته عکاسان برای اینکه بتوانند این نقطه را با راحتی خاطر بیشتری انتخاب کنند ابتدا gray cardو یا کارت استاندارد خاکستری را به شرایط مشابه نوری با عکس می برند و بر اساس آن به کار نورسنجی مبادرت می ورزند.
کارت های استفاده شده توسط آن ها باقیمت متفاوتی در بازار عرضه می شود و شما خواهید توانست بهترین را برای خود خریداری نمایید…

دوربین عکاسی طبیعت گردی | نوردهی صحیح دوربین دیجیتال

مطالب مرتبط بیشتری در این رابطه بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

Note: Comments on the web site reflect the views of their authors, and not necessarily the views of the bookyourtravel internet portal. Requested to refrain from insults, swearing and vulgar expression. We reserve the right to delete any comment without notice explanations.

Your email address will not be published. Required fields are signed with *

*
*