افزایش قیمت بلیت تک سفره مترو در سال ۹۶

افزایش قیمت بلیت تک سفره مترو در سال ۹۶

افزایش قیمت بلیت تک سفره مترو در سال ۹۶ [harim_tele]

افزایش قیمت بلیت تک سفره مترو در سال ۹۶

حذف بلیت ۲ سفره مترو در سال ۹۶ افزایش کرایه‌ها؛ به‌زودی

واحد خبری مرکز نوشت: عضو هیأت رئیسه شورا با بیان اینکه در سال ۹۶ بلیت دو سفره مترو نخواهیم داشت گفت: بلیت تک سفره مترو با افزایش ۱۵ درصدی حدود ۸۰۰ تومان خواهد شد.

افزایش قیمت بلیت تک سفره مترو در سال 96

افزایش قیمت بلیت تک سفره مترو در سال ۹۶

ابوالفضل قناعتی گفت: افزایش نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی در تیرماه و زیرساخت ها برای افزایش ۱۵ درصدی نرخ کرایه مترو و اتوبوس نیز درحال انجام است.

وی در ادامه گفت: در سال ۹۵ بلیت تک سفره ۷۰۰ تومان به فروش می رسید که با افزایش ۱۵ درصدی نرخ بلیت مترو، این مبلغ به حدود ۸۰۰ تومان خواهد رسید و تا زمانیکه فرد از گیت مترو خارج نشود می تواند بدون پرداخت وجهی در خطوط جابجا شود.

قناعتی گفت: برای کارت های اعتباری نیز مثل سال گذشته ۱۵ درصد لحاظ می شود.

مطالب مرتبط بیشتری در این رابطه بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

Note: Comments on the web site reflect the views of their authors, and not necessarily the views of the bookyourtravel internet portal. Requested to refrain from insults, swearing and vulgar expression. We reserve the right to delete any comment without notice explanations.

Your email address will not be published. Required fields are signed with *

*
*